Mobil 1 Wellness

bEHANDLINGSGUIDE

FYSISKA OBALANSER

För alla fysiska obalanser

Allergier

Andning och luftvägar

Axlar och nacke

Cirkulation

Energibrist

Förstoppning

Fötter

Graviditetsbesvär

Hjärta

Hud

immunförsvar

irritation

Kvinna

leder

lever

Lymfsystem

lust

ländrygg

Mage och Tarm/Matsmältning

muskulatur

Nervsystem

smärta

upplåst/gas

ögon

MENTALA OBALANSER

För alla mentala obalanser

eNGERGIBRIST

Depression

gå in i väggen

huvudvärk

kONCENTRATION

kÄNSLOR

nEDSTÄMDET

NERVOSITET och orolighet

sTRESS OCH UTBRÄNDHET

sÖMN

Välkommen till oss!


Tel: 0707-834519
Mail: wellness.ayurveda@outlook.com